54/73/20/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

54/73/20/SZP/U

Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Pismo znak LU00-SZP.2380.57.2020.EM16.5 z dnia 24.09.2020 r. - odpowiedź na pytanie.

5. Transmisja online z otwarcia ofert - start 30.09.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.09.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

7. Pismo znak LU00-SZP.2380.57.2020.EM16.28 z dnia 16.10.2020 r. - wynik postępowania.