52/24/20/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

52/24/20/SZP/B

Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Pismo znak LU00-2020-214128 z dnia 28.09.2020 r. - pytanie wraz z odpowiedzią.

5. Transmisja online z otwaria ofert - start 29.09.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

6.Informacja z otwarcia z dnia 29.09.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

7. Pismo znak LU00-2020-225554 z dnia 09.10.2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty