Wizyta studyjna w Bułgarii, 7-13 wrzesnia 2014 r.

W dniach od 7do 13 września 2014 roku 12-osobowa grupa funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji uczestniczyła w wizycie studyjnej w Bulgarii, której gospodarzem była Komenda Stołeczna Policji w Sofii. Celem wizyty była wymiana doświadczeń z  partnerem zagranicznym w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” finansowanego z Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników wizyty    Uczestnicy wizyty zwiedzają Sofię

Podczas tygodniowej wizyty policjanci poznawali teorię i praktykę w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy stosowanej wobec dzieci i przez dzieci w środowisku rówieśniczym jak i domowym, procedury  policyjne dotyczące kompleksowego oddziaływania wobec przemocy w rodzinie, procedury jakie stosuje Policja maltańska wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy. Uczestnicy projektu  zapoznali się również ze stosowanymi przez Policję maltańską formami współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego i zagrożonego zjawiskiem przemocy oraz sposobem podejmowania interwencji oraz działań prewencyjnych przez Policję w przypadku zagrożenia w środowisku szkolnym.

Powrót na górę strony