Wizyta studyjna we Francji 18-24 maja 2014 r.

W dniach 18 – 24 maja  2014 roku 12 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej we Francji, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego na Malcie (Policja Maltańska), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii  oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych), we Francji (Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troyes) oraz w Rumunii (Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej).

                                                                        Uczestnicy wizyty przed komisariatem policji

Gospodarzem wizyty była francuska Policja Narodowa: Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz  Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Troyes.

                                                                        Zdjęcie pamiątkowe uczestników wizyty

Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu z policją francuską i obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, procedurami postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasadami podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom garnizonu lubelskiego podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone jesienią 2014 roku.

Powrót na górę strony