Praktyka nr 9 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Praktyka nr 9

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania międzynarodowych zespołów śledczych w zwalczaniu przestępczości w ramach umowy „Joint Investigation Team – JIT”:

„JIT” - wspólny zespół śledczy prokuratury, którego członkami są również policjanci krajów uczestniczących (stron umowy).

Zasady powoływania zespołu : zawarcie umowy „JIT” pomiędzy prokuratorami stron  umowy np. Niemcy-Polska, w której określa się cel, kierunki działań oraz termin.

Cel „JIT”:

 • identyfikacja osób uczestniczących w czynach przestępczych oraz ustalenie ich konkretnych działań w ramach tych czynów;
 • wspólne przesłuchiwanie podejrzanych oraz świadków;
 • bieżące przekazywanie dokumentacji tj. uwierzytelnionych kopii, bądź oryginałów protokołów przesłuchań, protokołów innych czynności procesowych i opinii z postępowań śledczych w każdym kraju oraz innych dokumentów;
 • wspólne wizje lokalne miejsc popełnionych przestępstw;
 • kontrola i zapis przekazów telekomunikacyjnych,
 • lokalizowanie obiektów do których trafiały przedmioty pochodzące z  przestępstwa;
 • wspólne transgraniczne różnorodne działania operacyjne i procesowe, np. obserwacje, przeszukania, zatrzymania;
 • badanie i ocena środków dowodowych oraz śladów, jak również przeprowadzenie ekspertyz.
 • dążenie do przedstawienia zarzutów osobom, które popełniły przestępstwa oraz rozliczenie ich  przed wymiarem sprawiedliwości.
 • nawiązanie współpracy z Europolem w ramach podpisanej umowy „JIT”.
 • wykorzystanie środków Eurojust - fundusz „JIT” na pokryciem kosztów np. przejazdów członków na spotkania robocze i realizację działań, koszty tłumaczeń dokumentacji, inne koszty związane z działaniami,