Dobra praktyka nr 7 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyka nr 7

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie prowadził sprawę operacyjną i procesową dotyczącą działalności na terenie woj. podkarpackiego zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się na szeroką skalę nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi (tytoniowymi) nie posiadającymi polskich znaków skarbowych akcyzy.

W oparciu o Porozumienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, został powołany Zespół Koordynacyjny do wykonania określonych czynności w ramach spraw prowadzonych przez Wydział dw. PG KWP w Rzeszowie oraz Zespół ds. Przestępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno-śledczej Placówki Straży Granicznej w Korczowej.

Głównymi organizatorami przestępczego procederu byli dwaj obywatela RP, mieszkańcy woj. podkarpackiego, którzy nabywali nielegalne papierosy od obywateli Ukrainy na terenie bazaru w okolicach przejścia granicznego w Korczowej, jak również obywatele ukraińscy dostarczali im bezpośrednio towar do miejsc jego przechowywania do tzw. „dziupli” zlokalizowanych w miejscach ich zamieszkania.

Nielegalne papierosy były przemycane przez granicę na teren Polski za pośrednictwem pojedynczych osób na stałe zajmujących się nielegalnym procederem przemytu i handlu wyrobami akcyzowymi pochodzącymi z terenu Ukrainy tzw. „mrówek”, oraz przy użyciu samochodów osobowych należących do obywateli Ukrainy , w których uprzednio zostały wykonane skrytki konstrukcyjne.

Figuranci organizowali następnie tzw. „bezpieczne konwoje” składające się z kolumny samochodów, przewożących nielegalną akcyzę, poprzedzonej co najmniej dwoma „pilotami”.  Podczas transportu porozumiewali się przy użyciu radia CB, dokonywali również kontrobserwacji funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia i kamuflażu tego działania, obywatele Ukrainy, rejestrowali samochody w Polsce (płacąc około 1000 zł obywatelom RP, aby zarejestrowali samochód jako współwłaściciele). Celem tego zabiegu było bezpieczniejsze poruszanie się po terenie Polski, posiadając polskie tablice rejestracyjne (chodziło o zmniejszenie prawdopodobieństwa  kontroli drogowych ze strony Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, itp.).

 W skład grupy przestępczej wchodziło co najmniej kilkanaście osób, które miały ściśle określone zadania, począwszy od odbioru papierosów od obywateli Ukrainy, ich dalszego przewożenia w bezpiecznych konwojach do miejsc ich składowania „dziupli”, przepakowywania i segregacji konkretnych marek pod indywidualne zamówienia, po odbiór zamówionych wcześniej papierosów i ich dalszej odsprzedaży z określonym zyskiem.

W czasie trwania rozpracowania operacyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Korczowej, zostały przeprowadzone 4, niezależne od siebie przeprowadzone w różnych terminach realizacje cząstkowe, polegające na kontrolach drogowych  figurantów rozpracowania. W wyniku tych kontroli zostały ujawnione i zabezpieczone papierosy nie posiadające polskich znaków skarbowych akcyzy w ilości 92.720 sztuk ( tj. 4.636 paczek) papierosów.

Podczas realizacji sprawy funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Zespołu ds. Przestępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno-śledczej Placówki SG w Korczowej, dokonali  przeszukań 20 miejsc na terenie woj. podkarpackiego, w wyniku których zabezpieczono ponad 160.000 sztuk (tj. 8.000 paczek) papierosów nie posiadających polskich znaków skarbowych akcyzy,  zabezpieczono  na poczet przyszłych kar  mienie  w postaci m.in. 60.000 zł w gotówce oraz kilkanaście samochodów osobowych.

Zatrzymano 14 osób, które następnie doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, celem przedstawienia zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych,

Prokurator zastosował wobec czterech podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10.000 do 30.000 złotych, natomiast wobec wszystkich podejrzanych zastosował dozory Policji oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów,

Łącznie w realizacji sprawy uczestniczyło 34 funkcjonariuszy z KWP w Rzeszowie oraz 40 funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówek w Korczowej, Sanoku oraz Przemyślu, straty, jakie Skarb Państwa poniósł w wyniku działalności grupy oszacowano na około 4,5 mln zł (około 7.800.000 sztuk papierosów).

 

Śledztwo w tej sprawie prowadził tut. Wydział pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.