KWP: Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Data publikacji 15.09.2016

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Mapy zagrożeń powinny służyć wymianie informacji między mieszkańcami danej społeczności z Policji. O tym jak działa KMZB i jakie są jej główne cele mówili na briefingu prasowym Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.  Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwoli na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.  Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest już dostępna także dla mieszkańców naszego województwa.

O tym jak ważnym narzędziem w wymianie informacji między Policja,  a społeczeństwem jest KMZB mówili podczas spotkania z dziennikarzami Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Dobrodziej, Pan Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz funkcjonariusze Prewencji KWP w Lublinie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:

w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;

drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;

trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

 

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach. W naszym województwie przeprowadzonych zostało blisko 680 konsultacji społecznych, w których wzięło udział prawie 9600 osób.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

 

R.L.R.

Ładowanie odtwarzacza...