58/14/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

58/14/18/SZP/D

Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie

materiały do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. pismo nr SZP-792/18/58-2/MW z dnia 12.07.2018 r. - pytanie i odpowiedź (pakiet nr 2)

4. pismo nr SZP-792/18/58-4/MW z dnia 16.07.2018 r. - pytanie i odpowiedź (pakiet nr 8)

5.Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 17.07.2018 r.

6. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (Pismo SZP-792/18/58-12/MW z dnia 27.07.2018 r.)