29/05/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

29/05/18/SZP/D

Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Zmiana ogłoszenia

4. Zmiana SIWZ + nowe załączniki (SZP-416/18/29-1/MK z dn. 09.05.2018 r.)

5. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2018/S 090-202957)

6. pismo nr SZP-416/18/29-3/MW z dnia 01.06.2018 r. - pytanie i odpowiedź, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert

7. zmieniony załącznik nr 1.4 do SIWZ

8. zmieniony załącznik nr 1 (druk oferta) do SIWZ

9. ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 01.06.2018 r. (nieopublikowane)

10. Opublikowane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 05.06.2018 r.

11. Informacja z otwarcia ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp - z dnia 07.06.2018 r.

12. pismo nr SZP-416/18/29-11/MW z dnia 12.07.2018 r. - wynik postępowania