Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

UWAGA!!!

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r., oraz  Zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia19 kwietnia 2018 r., dla pracowników urzędów administracji rządowej,
dzień 4 maja 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy,
natomiast dzień 19 maja 2018 r.  (sobota) jest dniem pracy.

W związku z powyższym Wykonawcy winni uwzględnić w kontaktach
z Zamawiającym ustalone dni wolne i pracy, zgodnie z powołanym zarządzeniem.

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
41/46/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45331110-0 71320000-7 45331100-7 45311200-2 45331110-0 Wykonanie dokumentacji technicznej i remont instalacji technologicznych w kotłowni gazowej w PP w Izbicy oraz montaż systemu detekcji gazu w kotłowni PP w Siennicy Różanej przetarg nieograniczony 06.06.2018 godz. 11:00 więcej
37/33/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 27.06.2018 godz. 11:00 więcej
40/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro

45223000-6
45110000-1
45111291-4
45233250-6
45310000-3
45400000-1

Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 05.06.2018 godz. 10:30 więcej
39/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 21.05.2018 godz. 10:30 więcej
38/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 30.05.2018 godz. 11:00 więcej
36/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 30.05.2018 godz. 11:00 więcej
35/43/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45262300-4 45262500-6  45421141-4 45421000-4 45410000-4 45432100-5 45442100-8 45430000-8 45262410-8 45233250-6 45310000-3 45332200-5  Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku przetarg nieograniczony 28.05.2018 godz. 11:00 więcej
31/46/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45331110-0 45331100-7 45311200-2 45332200-5 45421100-5  45430000-0 45442100-8 Remont kotłowni w obiektach podległych KWP w Lublinie – PP w Zwierzyńcu przetarg nieograniczony 11.05.2018 godz. 11:00 więcej
34/36/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP we Frampolu przetarg nieograniczony 10.05.2018 godz. 11:00 więcej
33/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30213100-6 30213000-5 30231300-0 30232110-8 38520000-6 48000000-8 32236000-6 Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
29/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 04.06.2018 29.05.2018 godz. 11:00 więcej
26/10/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34114200-1 34520000-8 Dostawa pojazdu oznakowanego typu pick-up, łodzi płaskodennej oraz pojazdu osobowego nieoznakowanego przetarg nieograniczony

07.05.2018 26.04.2018 godz. 11:00

więcej
27/54/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45312100-8  45312200-9 45311000-0 45317000-2 45216110-8 45311200-2 45450000-6 45440000-3  Modernizacja systemu zabezpieczeń elektronicznych w obiektach podległych KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 10.05.2018 07.05.2018 godz. 11:00 więcej
28/57/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 44421000-7 39112000-0 39131100-0 39141100-3 39111100-4 44316400-2 34912100-4 39151200-7 39151100-6 39121200-8 44423200-3 39132200-8 44421700-4 44421790-1 39180000-7 44421300-0 Dostawa sprzętu metalowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 24.04.2018 godz. 11:00 więcej
23/30/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 90511000-2 Wywóz odpadów komunalnych zbieranychz obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komend Miejskich i powiatowych Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 19.04.2018 godz. 11:00 więcej
14/20/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 35113400-3 18424300-0 18810000-0 18143000-3 35113000-9 18130000-9 18220000-7 18815400-9 18811000-7 39514100-9 18332000-5 44315100-2 18317000-4 

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

przetarg nieograniczony 22.03.2018 godz.11:00 więcej
02/17/18/SZP/U powyżej 144 000 euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 72212312-9 48820000-2 Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi przetarg nieograniczony

22.05.2018

15.05.2018

08.05.2018

16.04.2018

26.03.2018

21.03.2018

godz.11:00

więcej
84/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45251143-5 45310000-3 45320000-6 45331210-1 45400000-1 45453000-7 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie” zamówienie z wolnej ręki ______ więcej