Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
59/12/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30125110-5 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30192112-9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów przetarg nieograniczony 26.07.2018 godz. 11:00 więcej
56/10/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów "oznakowanych" przetarg nieograniczony

16.08.2018 godz. 11:00

więcej
58/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 48820000-2 48000000-8 32420000-3 30213000-5 30231300-0 30213100-6 30232110-8 30232150-0 Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

17.07.2018 godz. 11:00

więcej
60/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 45233220-7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu KPP w Puławach przetarg nieograniczony

24.07.2018 godz. 11:00

więcej
51/61/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45260000-7 45442100-8 Remont dachu KP w Szczebrzeszynie przetarg nieograniczony 20.07.2018 godz. 11:00 więcej
52/31/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
 (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

przetarg nieograniczony 08.08.2018 godz. 11:00 więcej
50/60/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 22456000-1 22810000-1 22820000-4 22822000-8 22852100-8 22900000-9 Dostawa druków służbowych i akcydensowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 06.07.2018 godz. 11:00 więcej
54/57.58/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 39121100-7 39141300-5 39121200-8 39132100-7 39150000-8 39143113-1 39141000-2 39136000-4 39131000-9 39113600-3 39143310-2 39151200-7 39112000-0 39143122-7 39113200-9 44421000-7 39112000-0 39141100-3 39131100-0 39111100-4 44316400-2 39151200-7 39132200-8 44423200-3 44421700-4 44421790-1 39121200-8 39151100-6 44421300-0 39180000-7 Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 08.08.2018 godz. 11:00 więcej
53/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 04.07.2018 godz. 10:30 więcej
55/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro

45223000-6
45110000-1
45111291-4
45233250-6
45310000-3
45400000-1 45000000-7

Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 06.07.2018 godz. 11:00 więcej
46/44/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45233220-7 45421100-5 45332200-5 45310000-3 71320000-7 Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 03.07.2018 godz. 11:00 więcej
49/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 03.07.2018 godz. 11:00 więcej
43/43/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro

45262300-4 45262500-6 45421141-4 45421000-4 45410000-4 45432100-5 45442100-8 45430000-8  45262410-8 45233250-6 45310000-3 45332200-5 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku przetarg nieograniczony 27.06.2018 godz. 11:00 więcej
37/33/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 27.06.2018 godz. 11:00 więcej
29/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony

07.06.2018

04.06.2018 29.05.2018 godz. 11:00

więcej
02/17/18/SZP/U powyżej 144 000 euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 72212312-9 48820000-2 Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi przetarg nieograniczony

22.05.2018

15.05.2018

08.05.2018

16.04.2018

26.03.2018

21.03.2018

godz.11:00

więcej
84/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45251143-5 45310000-3 45320000-6 45331210-1 45400000-1 45453000-7

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie”

zamówienie z wolnej ręki ______ więcej