Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–54–15, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

 

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
88/06/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro

18100000-0 18130000-9 18142000-6 18143000-3 18220000-7 18811000-7 18812200-6 18830000-6 18831000-3 35113000-9 39514100-9 44315100-2

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

przetarg nieograniczony 03.12.2019 godz. 11:00 więcej