Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły

83/71/17/SZP/B

poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45400000-1 45233250-6 45310000-3 45331000-6 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b - więcej
85/73/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32420000-3 Dostawa urządzeń sieciowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 19.10.2017 godz. 11:00 więcej
84/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45251143-5 45310000-3 45320000-6 45331210-1 45400000-1 45453000-7 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie” zamówienie z wolnej ręki ______ więcej
82/72/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45311000-0 45317000-2 45311200-2 45450000-6 45440000-3 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: „Modernizacja Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3 wolna ręka ----- więcej
81/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30213100-6 30232150-0 30232110-8 30231300-0 30231320-6 38520000-6 30233000-1 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczon 12.10.2017 godz. 11:00 więcej
78/70/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 19520000-7 22815000-6 22816000-3 22850000-3 24910000-6 30145100-8 30190000-7 30192160-0 30192800-9 30197330-8 30197640-4 30199230-1 30199500-5 39292400-9 Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i papierniczych dla KWP               w Lublinie przetarg nieograniczony 07.11.2017 godz. 11:00 więcej
80/18/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 Budowa nowej siedziby VI     Komisariatu Policji w Lublinie przy
ul. Gospodarczej 1b
przetarg nieograniczony 12.10.2017 godz. 11:00 więcej
79/17/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy
al. Unii Lubelskiej 23
przetarg nieograniczony

16.10.2017

12.10.2017 godz. 11:00

więcej
74/56/14/SZP/U powyżej 135 tys. euro

50118110-9 98351110-2

Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych
oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
przetarg nieograniczony

10.10.2017 godz. 10:30

więcej
73/54/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 18.09.2017 godz.10:30 więcej
70/06/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 33696500-0 33696000-5 33696300-8 33912000-6 38437000-7 30199780-1 39831200-8 33124131-2 33696200-7 33793000-5 19520000-7 42671100-1 39230000-3 38412000-6 38432210-7 44618300-8 14523400-7 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 08.09.2017 godz. 10:30 więcej
54/15/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

11.08.2017

10.08.2017 godz.10:30

więcej
56/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.07.2017 godz. 10:30 więcej
21/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.04.2017 godz.10:30 więcej