Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
29/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110–9  98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.05.2017 godz. 10:30 więcej
30/33/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00 euro
71320000-7
45321000-3
45443000-4
45331100-7
45311200-2
45331221-1
45332200-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8 45453000-7
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony 25.05.2017 godz. 10:30 więcej
32/44/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5  45442100-8  45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia PP w Michowie przetarg nieograniczony 08.05.2017 godz.10:30 więcej
31/45/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216111-5 71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia PP w Woli Uhruskiej przetarg nieograniczony 08.05.2017 godz.10:30 więcej
26/49/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 71320000-7 71250000-5 Zaprojektowanie rewitalizacji nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Dr. Męczenników Majdanka przetarg nieograniczony 25.04.2017 godz.10:30 więcej
27/22/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45111200-0 45216111-5 Zaprojektowanie i budowa Posterunku Policji w Siedliszczu przetarg nieograniczony 26.04.2017 godz. 10:30 więcej
28/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 25.04.2017 godz. 10:30 więcej
24/06/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 33696500-0 33696000-5 33192500-7 38437110-1 33793000-5 33141320-9 38437100-8 19520000-7 42671100-1 39230000-3 38432000-2 24327000-2 42912300-5 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 16.05.2017 godz. 10:30 więcej
25/63/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części i akcesoriów informatycznych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
przetarg nieograniczony

19.04.2017

14.04.2017

12.04.2017 godz. 10:30

więcej
23/67/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45310000-3 45330000-9 Remont obiektów Komendy Powiatowej Policji
w Kraśniku - wykonanie instalacji hydrantowej w budynku biurowym przy ul. Lubelskiej  83
przetarg nieograniczony zmiana  26.04.2017 19.04.2017 godz. 10:30 więcej
19/36/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45443000-4 45400000-1 45223300-9 45311200-2 45112000-5 45311200-8 Remont garażu oraz przyłącza kanalizacyjnego w Komisariacie Policji w Żmudzi przetarg nieograniczony 14.04.2017 godz. 10:30 więcej
22/40/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8  45261910-6  Roboty remontowe dachu zespołu garaży KPP w Lubartowie ul. Lubelska 52 przetarg nieograniczony 13.04.2017 godz. 10:30 więcej
21/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.04.2017 godz.10:30 więcej
20/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 31.03.2017 godz. 10:30 więcej

13/62/17/SZP/D

poniżej 135 tys. euro

30125110-5 30124300-7 30124300-7 30125100-2

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

przetarg nieograniczony

04.04.2017 godz. 10:30

więcej
18/66/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111100-9 45233140-2 45110000-1 45262500-6 45321000-3 45432113-9

Wykonanie robót ziemnych i izolacyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych z robotami towarzyszącymi budynku Policji w Lublinie ul. Jana Pawła II nr 3

przetarg nieograniczony 06.04.2017 godz. 10:30 więcej
15/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro

45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz. 10:30 więcej
12/58/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 09211100-2 09211620-3 09211600-7

Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla KWP w Lublinie i jednostek jej podległych

przetarg nieograniczony

30.03.2017

29.03.2017 27.03.2017 24.03.2017 godz. 10:30

więcej
06/33/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00
71320000-7
45321000-3
45443000-4
45331100-7
45311200-2
45331221-1
45332200-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony 05.04.2017 godz.10:30 więcej
09/01/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych niektórych KPP/KMP woj. lubelskiego, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka oraz żywienie policjantów w formie jednego posiłku dziennie art. 138o. usługi społeczne 03.03.2017 godz. 10:30 więcej
07/34/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331221-1 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Nałęczowie przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz.10:30 więcej
08/55/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50112000-3 34300000-0 34322000-0 Świadczenie usług napraw bieżących
oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
przetarg nieograniczony 03.04.2017 godz. 10:30 więcej
03/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34351100-3 34352100-0 34352200-1 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony

08.02.2017

07.02.2017 godz. 10:30

więcej
01/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110-2 98351110-2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 21.02.2017 godz. 10:30 więcej