Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2018

 

20 marca 2018r. - 10 osób,

02 lipca 2018r. - 12 osób,

24 września 2018r. - 10 osób,

27 grudnia 2018r. - 20 osób.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzonej w 2017 i 2018 roku,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.