Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2017

 

- 23 maja 2017r. - 25 osób, (limit zmodyfikowany. Aktualny limit: 10 osób)

- 22 sierpnia 2017r. - 43 osoby,

- 12 grudnia 2017r. - 105 osób.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzonej w 2017 roku,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.