Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2017

 

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do słuzby w Policji dla garnizonu lubelskiego, które przedstawiają się nastepująco:

 

- 2 listopada 2017r. - 22 osoby, limit zwiększony do:  24 osób,

- 28 grudnia 2017r. - 76 osób, limit zwiększony do: 111 osób.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzonej w 2017 roku,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.