Konferencja podsumowujaca projekt "Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego"

W dniach 12 - 13 października 2015 r. w Zamościu obyła się konferencja podsumowująca projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Policji lubelskiej, Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Delegacji Milicji ukraińskiej przewodniczył generał Milicji Petro Szpyha - Naczelnik Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

Konferencję otworzył nadinsp. Dariusz Działo Lubelski Komendant Wojewódzki Policji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego, przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz oficer łącznikowy polskiej Policji na Ukrainie.

  

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji, uczestnicy wcześniej organizowanych warsztatów omówili wyciągnięte wnioski z zasad oraz metod  działania Policji w walce z przestępczością transgraniczną. Jako materiał porównawczy strona ukraińska zaprezentowała własne wnioski z metody działania Milicji w walce z przestępczością transgraniczną. Eksperci z Polski i z Ukrainy szeroko omówili powyższe zagadnienia szczególnie w kontekście nawiązanej i rozwijanej sieci współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Zarządem MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

 

Podczas konferencji zaprezentowano również wspólne osiągnięcia z zakresu omawianych  tematów podczas warsztatów tj. opracowania i materiały z tematyki dot. dowodów rzeczowych - sposób  postępowania, ewidencjonowania i sporządzania dokumentacji procesowej, a także materiały dot. poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania. Na zakończenie uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili że wymiana doświadczeń podczas warsztatów szkoleniowych w perspektywie długofalowej przyczyni się do bardziej efektywnego organizowania podobnych przedsięwzięć, a na pewno do udzielania pomocy w zakresie nadgranicznego bezpieczeństwa. Uczestnicy podkreślili, że rozwijana sieć współpracy poprzez organizację wspólnych warsztatów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Po zakończonej konferencji goście spotkali się na uroczystym spotkaniu okolicznościowym.