Spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu "Kryminalistyka – wspólne wyzwanie dla organów ścigania w UE"

    W dniach 16-18 maja 2015 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie Zespołu do realizacji projektu "Kryminalistyka – wspólne wyzwanie dla organów ścigania w UE", które miało na celu ustalenie zasad współpracy i komunikacji, zadań do realizacji oraz opracowanie szczegółowych programów szkoleń i terminów realizacji. W trakcie spotkania został wypracowany projekt planu komunikacji, zapisy umowy konsorcjum, a także lista kontaktów roboczych. Ustalono również przybliżone terminy kolejnych działań w projekcie oraz omówiono programy planowanego szkolenia oraz warsztatów szkoleniowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu: policyjne laboratoria kryminalistyczne z Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier, a także Prokuratura Apelacyjna w Lublinie i Prokuratura Okręgowa w Lublinie.