Warsztaty szkoleniowe w Rzeszowie,14-19 grudnia 2014 r. - Linki - Policja Lubelska

Warsztaty szkoleniowe w Rzeszowie,14-19 grudnia 2014 r.

W dniach 14 - 19 grudnia 2014 r. w Rzeszowie, odbyły się warsztaty szkoleniowye w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”. Celem warsztatów było promowanie i rozwijanie najlepszych praktyk w działaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem korupcji oraz skuteczną konfiskatą mienia przestępczego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Policji bułgarskiej oraz eksperci z KWP w Lublinie i instytucji – partnerów projektu zajmujących się m.in. zapobieganiem oraz zwalczaniem przestępczości korupcyjnej.