Warsztaty szkoleniowe, Zamość 19–21.11.2014r. - Linki - Policja Lubelska

Warsztaty szkoleniowe, Zamość 19–21.11.2014r.

       W Zamościu, w dniach 19-21 listopada 2014 r., odbyły się polsko-ukraińskie warsztaty szkoleniowe w ramach  wspólnego projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych poprzez organizację wspólnych warsztatów szkoleniowych oraz zapewnienie specjalistycznego sprzętu dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

   

Delegacji ukraińskiej przewodniczył płk Milicji Petro Szpyga - Naczelnik Zarządu MSW w obwodzie wołyńskim. W warsztatach uczestniczyło 25 osób z Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim i 45 osób z garnizonu lubelskiej Policji, byli to policjanci i milicjanci zajmujący się przestępczością kryminalną, a w szczególności przemytem dzieł sztuki, zwalczaniem przestępczości narkotykowej, poszukiwaniem osób zaginionych i osób, które dopuściły się przestępstw, a także przestępczością w zakresie handlu ludźmi. Uczestnicy wymienili się też doświadczeniami w zakresie wykorzystania elektronicznych dokumentów płatniczych, a także zwalczania nielegalnego obrotu zwierzętami zgodnie z Konwencją Waszyngtońską. Ostatniego dnia warsztatów prelegenci z Polski i Ukrainy przedstawili i omówili zagadnienia z zakresu przestępczości akcyzowej. Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie wspólnych osiągnięć z zakresu omawianych  tematów podczas warsztatów.

  

Delegacja ukraińska podczas pobytu w Polsce zapoznała się również  z kulturą naszego regionu uczestnicząc w krótkim spacerze i wycieczce po Starym Mieście.