Współpraca z Policją holenderską - Linki - Policja Lubelska

Współpraca z Policją holenderską

W dniach 30.09 - 5.10. 2014 r. oraz 12-19.10.2014 r. funkcjonariusze lubelskiego garnizonu policji uczestniczyli w realziacji uzgodnionego programu współpracy pomiędzy Policją polską i Królestwa Niderlandów tzn. projektu Policji holenderskiej w zakresie interdyscyplinarnych kontroli bezpieczeństwa dotyczących miejsc, w których znajduje się społeczność polska oraz kontroli drogowych przeprowadzanych w strefie nadgranicznej.

 

  

Podczas wizyty policjanci służyli swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem, pomagali funkcjonariuszom Policji holenderskiej w nawiązywaniu kontaktów z obywatelami polskimi, gdyż podstawową bariera jest nieznajomość języka holenderskiego lub angielskiego.