Szkolenie Sił Policyjnych EUPST w Vicenzy - Linki - Policja Lubelska

Szkolenie Sił Policyjnych EUPST w Vicenzy

W dniach 14 – 27 września 2014 r. 25 osobowy pluton policjantów z pododdziałów i oddziałów prewencji polskiej Policji, którym dowodził kom. Jacek Banaszkiewicz z OPP w Lublinie, uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu Sił Policyjnych Unii Europejskiej (European Union Police Services Trainning 2011 - 2013) w Vicenzy we Włoszech.Celem przedsięwzięcia była wymiana wiedzy w zakresie taktyk i technik interwencji oraz procedur policyjnych, mająca na celu wzmocnienie interoperacyjności w zarządzaniu międzynarodową sytuacją kryzysową poprzez standaryzację i harmonizację najlepszych praktyk w tym zakresie.

 

     

Zgodnie z założeniami  pierwszy tydzień treningu wydzielonej międzynarodowej jednostki policji opierał się na realizacji zagadnień teoretycznych w formie wykładów oraz wybranych elementów ćwiczeń w terenie otwartym na terenie bazy. Drugi tydzień zgodnie z założeniami projektu dedykowany był ćwiczeniom praktycznym.

 

 

W piątek 26 września odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia projektu EUPST 2011-2013 pod patronatem Unii Europejskiej w obecności Komendanta Generalnego Carabinierii Leonardo Gallitelli oraz przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej. Stronę polską reprezentowali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Krzysztof Lis. Uczestnikom projektu przyznano dyplomy i certyfikaty uczestnictwa.