Warsztaty w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”

W dniach 19-24 października 2014 r. w Sile, k. Olsztyna odbyły się warsztaty w ramach projektu KWP w Lublinie „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”, współfinansowanego z funduszy programu Komisji Europejskiej "Zapobieganie i zwalcanie przestępczości" (ISEC).

  

Podczas warsztatów szkoleniowych  policjanci z KWP w Lublinie wraz z przedstawicielami z Prezydium Policji w Hamburgu (Niemcy), Głównego Dyrektoriatu Policji bułgarskiej ds. kryminalnych,  KWP w Białymstoku, KWP w Olsztynie, KWP w Rzeszowie, KWP w Radomiu, NOSG-u, Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, CBA, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Ministerstwa Finansów – Departamentu Informacji Finansowej, oraz WSPOL-u w Szczytnie wymienili się informacjami w zakresie aktualnych kierunków zwalczania przestępczości gospodarczej w Polsce, przestępczości w sektorze paliw ciekłych, typowych narzędzi stosowanych w walce z przestępczością akcyzową w Polsce. Uczestnicy seminarium poznali również rolę współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości gospodarczej we współdziałaniu z Eurpolem, rolę Izby Celnej w prowadzeniu spraw o przestępstwa finansowe,  przestępczość akcyzową w Polsce z punktu widzenia Służby Celnej, zadania Ministerstwa Finansów w zwalczaniu przestępczości finansowej,  udział Straży Granicznejw prowadzonych sprawach o przestępstwa gospodarcze, zakres działania Urzędu Kontroli Skarbowej w zwalczaniu przestępczości trans granicznej oraz trendy przemytu wyrobów tytoniowych na przykładzie ujawnień Izby Celnej. Uczestnicy seminarium zapoznali się z  przestępstwami skimmingowymi na przykładzie doświadczeń organów ścigania Bułgarii, zadaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przykładami zrealizowanych spraw związanych ze zwalczaniem przestępczości ekonomicznej,  poznali obwiązujące procedury, możliwości wymiany informacji finansowej, przepisy prawne dotyczące zdobywania dowodów w sprawie oraz nowe trendy przestępczości finansowej i e-commerce.

                                                               

Kolejnym działaniem w ramach projektu będą ćwiczenia praktyczne, które odbędą się w Lublinie w listopadzie b.r.