Święto Policji, 18 lipca 2014 r. - Linki - Policja Lubelska

Święto Policji, 18 lipca 2014 r.

W dniu 18 lipca 2014 roku, na zaproszenie insp. Michała Domaradzkiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w uroczystościach z okazji 95 rocznicy powstania Policji, wzięli udział przedstawiciele Milicji ukraińskiej pod przewodnictwem ppłk. Ołeksandra Poliszczuka – Zastępcy Naczelnika Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim oraz delegacja Milicji białoruskiej, której przewodniczył płk Aleksandr Kowalewicz – Zastępca Naczelnika Zarządu Spraw Wewnętrznych Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

     

Przedstawiciele Milicji ukraińskiej i białoruskiej uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej. Delegacje zagraniczne wzięły udział również w uroczystościach głównych na dziedzińcu Zamku Lubelskiego.