Wizyta studyjna we Francji 18-24 maja 2014 r. - Linki - Policja Lubelska

Wizyta studyjna we Francji 18-24 maja 2014 r.

              W dniach 18 – 24 maja  2014 r. 12 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej we Francji, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”.

          Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego na Malcie (Policja Maltańska), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii  oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych), we Francji (Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troyes) oraz w Rumunii (Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej).

                                                                       

            Gospodarzem wizyty była francuska Policja Narodowa: Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz  Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Troyes).

                                                                       

        Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu z policją francuską i obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, procedurami postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasadami podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom garnizonu lubelskiego podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone jesienią 2014 r.