wizyta studyjna w Rumunii, 8-14 czerwca 2014 r. - Linki - Policja Lubelska

wizyta studyjna w Rumunii, 8-14 czerwca 2014 r.

W dniach 8 – 14 czerwca  2014 r. 12 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Rumunii, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego na Malcie (Policja Maltańska), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii  oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych), we Francji (Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troys) oraz w Rumunii (Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej).

 

  

Gospodarzem wizyty był Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej. Jest to jest centralna jednostka Policji rumuńskiej, która zarządza, prowadzi, wspiera i kontroluje działalność podległych jednostek policji, prowadzi postępowania i analizuje przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną, gospodarczą, finansową, bankową lub inną, która może stanowić przedmiot postepowania prowadzonego przez Biuro Prokuratora Sądu Najwyższego. Rumuńska policja  wykonuje zadania dotyczące ochrony podstawowych praw i wolności osób, ochrony państwowej i prywatnej własności, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z prawem (ustawa 218/2002, art.1).

   

Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu z policją rumuńską i obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, procedurami postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasadami podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom garnizonu lubelskiego podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone jesienią 2014 r.