Wizyta studyjna na Malcie, 23-29 marca 2014 r. - Linki - Policja Lubelska

Wizyta studyjna na Malcie, 23-29 marca 2014 r.

W dniach 23 – 29 marca 2014 r. 12 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, pod przewodnictwem insp. Michała Domaradzkiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej na Malcie, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”.

     

Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego na Malcie (Policja Maltańska), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych), we Francji (Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troys) oraz w Rumunii (Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej).

                                                          

Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu z policją maltańską i obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, procedurami postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasadami podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom garnizonu lubelskiego podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone jesienią 2014 r.