Wizyta studyjna w Bułgarii, 6-12 kwietnia 2014 r. - Linki - Policja Lubelska

Wizyta studyjna w Bułgarii, 6-12 kwietnia 2014 r.

W dniach 6-12 kwietnia 2014 r. 8 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego i małopolskiego garnizonu Policji – negocjatorów policyjnych, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Sofii, w ramach projektu “Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”, finansowanego z Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Celem realizacji projektu jest wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Policja czeska, grecka, rumuńska, Instytut Psychologii MSW Bułgarii)  w zakresie negocjacji policyjnych.

 

   

 

Instytut Psychologii MSW Bułgarii, założony w 1971 r., jest głównym organem w dziedzinie psychologii stosowanej w Bułgarii. Jednym z zadań departamentu jest prowadzenie negocjacji policyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji zakładniczych, prób samobójczych oraz innych zdarzeń kryzysowych. Wszyscy członkowie zespołu negocjacyjnego szkolą się oraz współpracują z jednostką specjalną oraz różnymi wydziałami w ramach MSW. Członkowie zespołu uczestniczyli w wielu szkoleniach z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych- „Zarządzanie sytuacja kryzysową„, organizowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Bezpieczeństwa Dyplomatycznego USA, „Zarządzanie kryzysem i planowanie w sytuacjach wyjątkowych- strzelanina w szkole z udziałem aktywnego strzelca”, w ramach CEPOL w Finlandii. W ostatniej dekadzie sekcja psychologii kryminalnej w Instytucie wykazała się  ogromnym profesjonalizmem i  wiedzą ekspercką. Negocjatorzy zapobiegli wielu próbom samobójczym, sytuacjom kryzysowym i pomogli rozwiązać wiele spraw kryminalnych w różnych regionach Bułgarii (negocjacje związane z próbami samobójczymi, włączając negocjacje face to face, w sytuacjach zakładniczych, m.in. 36 godzinne negocjacje -6 zakładników, o dużym zasięgu medialnym i groźbą użycia broni, negocjacje w sytuacji zabarykadowania się sprawcy, związane z przemocą domową).

   

Oprócz zdobycia nowej wiedzy teoretycznej, uczestnicy wymiany poznali praktycznie taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych dzięki ćwiczeniom symulacyjnym przeprowadzonym wspólnie z partnerem zagranicznym.