Wizyta studyjna w Atenach - Linki - Policja Lubelska

Wizyta studyjna w Atenach

W dniach 9-15 marca 2014 r. 8 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego i małopolskiego garnizonu Policji, pod przewodnictwem insp. Jarosława Adamskiego – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Atenach, w ramach projektu “Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”, finansowanego z Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Celem realizacji projektu jest wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Policja czeska, grecka, rumuńska, Instytut Psychologii MSW Bułgarii)  w zakresie negocjacji policyjnych.

 

    

Greccy negocjatorzy policyjni funkcjonują w strukturze Wydziału Zarządzania Kryzysowego Policji greckiej. Pierwszy Zespół Negocjatorów Policyjnych w Grecji powstał w 2002 r., w związku z przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w 2004 r., jako jeden z powziętych środków bezpieczeństwa. Obecnie Policja grecka posiada 127 negocjatorów na poziomie krajowym, obejmując obszar odpowiedzialności 14 regionów policyjnych. Negocjatorzy na co dzień wykonują obowiązki służbowe w ramach różnych wydziałów policyjnych, w przypadku zaistnienia zdarzenia lub sytuacji kryzysowej wymagającej ich udziału, wykonują zadania negocjatora policyjnego. Negocjatorzy policji greckiej biorą udział w działaniach związanych z porwaniami, wzięciem zakładników, okupacją budynków rządowych, porwaniami samolotów, autobusów, próbami samobójczymi, wymuszeniami dla okupu.

  

Oprócz zdobycia nowej wiedzy teoretycznej, uczestnicy wymiany poznali praktycznie taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych dzięki ćwiczeniom symulacyjnym przeprowadzonym wspólnie z partnerem zagranicznym.