Spotkanie Zespołu - Linki - Policja Lubelska

Spotkanie Zespołu

                                                                           

 

W dniach 23-25 stycznia 2012 r. w Kazimierzu nad Wisłą odbyło się spotkanie organizacyjne członków Zespołu ds. realizacji projektu KWP w Lublinie „Terroryzm –Policja - Bezpieczeństwo - Euro 2012”. Na realizację powyższego projektu KWP w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka” (CIPS). Spotkanie organizacyjne członków Zespołu ds. realizacji projektu miało na celu ustalenie zasad współpracy i komunikacji, zadań do realizacji oraz założeń do opracowania szczegółowych scenariuszy ćwiczeń oraz planów szkoleń i programów seminariów. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie: Policji na Litwie (Komenda Wojewódzka Okręgowej Policji w Wilnie), w Hiszpanii (Krajowa Policja Hiszpańska), w Niemczech (Dyrekcja Okręgowa Policji w Hanowerze), Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Komendy Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komend  Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach, Olsztynie i Krakowie.