Wizyta LKWP w Łucku, 8 października 2013 r. - Linki - Policja Lubelska

Wizyta LKWP w Łucku, 8 października 2013 r.

 

W dniu 8 października 2013 roku, insp. Michał Domaradzki - Lubelski Komendant Wojewódzki Policji wraz z I Zastępcą – insp. Mirosławem Sokalem złożyli wizytę roboczą w Łucku na Ukrainie. Po przybyciu na miejsce delegację KWP w Lublinie powitał generał-major Milicji Ołeksandr Tereszczuk – Naczelnik Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, a następnie zaprosił Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z jego I Zastępcą na spotkanie z Kierownictwem Zarządu, podczas którego omówiono bieżącą współpracę przygraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć finansowanych z funduszy zewnętrznych.

                             

                                             

                                           

                              

W tym czasie pozostała część delegacji udała się na spotkanie robocze z pracownikami Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, którzy ze strony ukraińskiej wchodzą w skład Zespołu odpowiedzialnego za realizację polsko-ukraińskiego projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Podczas rozmów dokonano szczegółowych ustaleń dotyczących przebiegu realizacji projektu. Po zakończonych spotkaniach roboczych delegacja udała się na spotkanie okolicznościowe z udziałem Kierownictwa Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, a następnie przedstawiciele KWP w Lublinie udali się w drogę powrotną do Lublina.