wizyta studyjna w Osnabrueck - Linki - Policja Lubelska

wizyta studyjna w Osnabrueck

    W dniach 15 – 21 kwietnia 2012 r. przedstawiciele lubelskiego garnizonu Policji oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wzięli udział w wizycie studyjnej w Dyrekcji Policji Osnabrueck, w Niemczech. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe  lubelskich funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w zakresie taktyki i techniki używania psa w służbie, doboru i zakupu psów, organizacji kursów tresury, doskonalenia i testowania sprawności użytkowej psów, sposobów używania i utrzymania psów, doskonalenia sprawności użytkowej psów w jednostkach Policji, żywienia i warunków bytowania psów, wycofywania psów ze służby.

 

 

 

          
   

 Lubelscy policjanci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, poznali organizację oraz strukturę Dyrekcji Policji w Osnabrueck i Jednostki Przewodników Psów Służbowych (organizacja jednostki i jej umiejscowienie w strukturze Policji), obserwowali szkolenie psów służbowych o różnych specjalizacjach. Ponadto mieli możliwość złożenia wizyty w Jednostce Specjalnej Policji w Hanowerze (SEK) oraz uczestniczenia w prezentacji dotyczącej szkolenia psów na potrzeby jednostki specjalnej. W Centrum Szkolenia Kynologicznego zapoznali się z zasadami  naboru psów (kryteria rekrutacji psów, zasady zakupy itp.).