Ćwiczenia sztabowe, Zamość 11-17 marca 2012 r. - Linki - Policja Lubelska

Ćwiczenia sztabowe, Zamość 11-17 marca 2012 r.

W dniach 11- 17 marca 2012 roku w Zamościu odbyły sie ćwiczenia dowódczo-sztabowe w ramach projektu "Terroryzm-Policja-Bezpieczeństwo-EURO 2012”. Było to pierwsze działanie w ramach projektu -  6 dniowe szkolenie i ćwiczenia związane z symulacją ataku terrorystycznego na autobus znajdujący się w rejonie przejścia granicznego z Ukrainą.Projekt finansowany jest ze środków programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka” (CIPS), ma na celu poprawę i rozwój transgranicznej współpracy i koordynacji służb polskich i zagranicznych w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych poprzez przeprowadzenie ćwiczeń sztabowych w zakresie działań kontrterrorystycznych w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie przygranicznym.

 

    

 

W ćwiczeniach w Zamościu uczestniczyli  partnerzy zagraniczni: Policja na Litwie - Komenda Wojewódzka Okręgowej Policji w Wilnie, Policja w Hiszpanii - Krajowa Policja Hiszpańska, Policja w Niemczech - Dyrekcja Okręgowa Policji w Hanowerze i obserwatorzy zagraniczni: Milicja ukraińska - Zarząd MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.