wizyta delegacji z Dyrekcji Policji w Osnabrueck - Linki - Policja Lubelska

wizyta delegacji z Dyrekcji Policji w Osnabrueck

   W dniach 19-21 marca 2012 r. w KWP w Lublinie gościła delegacja z Dyrekcji Policji w Osnabrueck, partner Policji lubelskiej w projekcie „Czworonożny patrol – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych” .

    Wizyta miała na celu omówienie szczegółów zbliżającej się wizyty lubelskich policjantów w Dyrekcji Policji w Osnabrueck w zakresie pracy przewodników psów służbowych. Podczas tygodniowej wzyty policjanci będą nabywać nową wiedzę i umiejętnościw zakresie taktyki i techniki używania psa w służbie, doboru i zakupu psów, organizacji kursów tresury, doskonalenia i testowania sprawności użytkowej psów, sposobów używania i utrzymania psów, doskonalenia sprawności użytkowej psów w jednostkach Policji, żywienia i warunków bytowania psów, wycofywania psów ze służby.

Kolejnym etapem wizyty kolegów z Policji niemieckiej jest wizyta w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.