20 rocznica Dnia Milicji Ukrainy 20 grudnia 2011 r - Linki - Policja Lubelska

20 rocznica Dnia Milicji Ukrainy 20 grudnia 2011 r

20 rocznica Dnia Milicji Ukrainy, Łuck (Ukraina)


         W dniu 20 grudnia 2011 roku, odbyły się uroczystości z okazji 20 rocznicy powstania Milicji ukraińskiej. W centralnych obchodach zorganizowanych dla obwodu wołyńskiego w Łucku, udział wzięli  insp. Mirosław Sokal - I Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, podinsp Tomasz Bielecki - Pełnomocnik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds.  kontaktów z Milicją ukraińską oraz Jolanta Warchoł-Tkaczyk - Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Lublinie. Uroczystości główne odbyły się w Sali Wołyńskiego Obwodowego Akademickiego Muzyczno-Dramatycznego Teatru im. T. Szewczenki w Łucku.

 

                                   

                                           

 

 

 


         W uroczystych obchodach Święta Milicji na Ukrainie, na szczeblu lokalnym, na zaproszenie Naczelnika Komendy Rejonowej Milicji Sokalu, udział wzięli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.