Wizyta słuchaczySzkoły Krajowej Policji w Hamburgu - Linki - Policja Lubelska

Wizyta słuchaczySzkoły Krajowej Policji w Hamburgu

Wizyta słuchaczy Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu, 11 maja 2011r.
 
            W dniu 11 maja 2010 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie gościła delegacja z Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu, której przewodniczył Pan Jürgen Stut – Szef Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu ds. pedagogicznych. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie współpracuje z Krajową Szkołą Policji w Hamburgu od 2003 roku, była to kolejna wizyta słuchaczy w Lublinie.
             Krajowa Szkoła Policji w Hamburgu organizuje co roku podróż studyjną do Polski, odbywającą się w ramach programu nauczania słuchaczy. Wizyta
o charakterze edukacyjnym, ma na celu poznawanie historii narodu niemieckiego
z okresu II wojny światowej. W programie corocznych wizyt, wpisane jest spotkanie słuchaczy Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu z policjantami garnizonu lubelskiego. Podczas wizyty słuchacze Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu zapoznani zostali
z rozwiązaniami organizacyjnymi, zadaniami oraz sposobami działania polskiej Policji,
a także  z kryteriami naboru do polskiej Policji i systemem szkolnictwa policyjnego.

 

 

               Słuchacze z Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu gościli w IV Komisariacie Policji w Lublinie oraz w pracowni osmologicznej Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie, gdzie zaprezentowano im wykorzystanie psów w badaniach osmologicznych, a także pokaz tresury psów. Delegacja gościła również na strzelnicy KWP w Lublinie, podczas spotkania instruktorzy wyszkolenia zawodowego zaprezentowali jednostki broni służbowej oraz zasady odbywania obligatoryjnych egzaminów z wyszkolenia strzeleckiego przez funkcjonariuszy garnizonu lubelskiego. Na zakończenie pobytu, w godzinach popołudniowych delegacja udała się do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie miała okazję poznać historię, tradycję i kulturę regionu lubelskiego