Patronaty - Linki - Policja Lubelska

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie objął honorowym patronatem następujące przedsięwzięcia:

- Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

- Turniej Klas Policyjnych im. Stanisławy Filipiny Paleolog

- VI Pielgrzymka Rowerowa Policjantów Lubelszczyzny ma Jasną Górę

Turnieju Wojewódzkiego Policjantów w Piłkę Siantkową

-   "W hołdzie Bohaterom Narodowym - uroczystość posadzenia Dębu Pamięci"

-   Konferencja Naukowa "Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego".

-   Konkurs "Lubelski Lider Bezpieczeństwa",

-   Wojewódzka Gala Integracyjno - Patriotyczno - Kulturalna oraz Uroczysta Gala Patriotyczna - Kulturalna połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim

-   Konferencjia naukowa pt. Policjant, "glina",  "pies". Obraz stróżów prawa w polskiej powieści kryminalnej, planowanej na dzień 8 maja 2018r.

-   Turnieju wojewódzkiego policjantów w tenisie stołowym Lubartów/Firlej 2018r.

-   Akcjia Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 

XIII Mistrzostw Województwa Lubelskiego Policjantów w piłce nożnej halowej.

-   III Grand Prix Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera. 

-   Olimpiada Wiedzły o Bezpieczeństwie i Obronności organizowaną przez Komitet Okręgowy Olimpiady znajdujący się przy Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

-   XXVIII Ogólnopolską Spartakiadą Prawników Lublin 2017

-   Komitet Honorowy Obchodów Święta 3 Maja 2017 roku - 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

-   Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni", organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

-   "Mistrzostw Polski Policji w Tenisie Stołowym Lubartów 2017" organizowanych w dniach 28 - -19 stycznia 2017 roku.

-   Olimpiady Widzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Komitet Okręgowy Olimpiady przy Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

-  "Bezpieczna Impreza" organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

-  Organizowaną przez UMCS w Lublinie konferencję „Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski".  Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa”.

-  Publikacja "Informator dla migrantów" - inicjatywy Stowarzyszenia Homo Faber realizowanej w ramach projektu "Witamy w Lublinie 3".

-  Komitet Honorowy Obchodów Święta 3 Maja 2016 roku – 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

-  Dni Kryminalistyki odbywające się w dniach 16-17 grudnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz na Wydziale Prawa i Administracji KUL.

-  Projekt organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie - "Bezpieczna Impreza - koncert/festyn/dni miejscowości".

-  Ogólnopolską Akcję Charytatywną Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015,