KWP: „Bezpieczna Jazda 60+”- szkolenie dla kierowców - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: „Bezpieczna Jazda 60+”- szkolenie dla kierowców

Data publikacji 21.06.2018

„Bezpieczna Jazda 60+” – pod takim hasłem odbędzie się akcja zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie wspólnie z WORD w Lublinie i Polskim Związkiem Motorowym. Celem szkolenia jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego kierowców powyżej 60 roku życia.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie i Polskim Związkiem Motorowym organizują szkolenie „Bezpieczna Jazda 60+”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od lipca do października 2018 roku na terenie WORD w Lublinie. Celem szkolenia jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego kierowców powyżej 60 roku życia, w zakresie:

  • podnoszenia świadomości i poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, jak również innych użytkowników dróg;
  • zapoznania z obowiązującymi zmianami w przepisach ruchu drogowego;
  • doskonalenia techniki jazdy w symulowanych sytuacjach w bezpiecznych warunkach;
  • ograniczeń psychomotorycznych wynikających z wieku kierowcy;
  • nabycia praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie szkolenia „Bezpieczna jazda 60+” zostaną przedstawione najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem na drogach. Chodzi zarówno o przypomnienie teorii, jak również
i praktyki. Uczestnicy wezmą udział w wykładach dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym. Eksperci z zakresu ruchu drogowego przekażą informacje na temat zasad postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przypomnieć sobie aktualne przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Szkolnie z pierwszej pomocy przeprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny, który oprócz wiedzy teoretycznej zachęci uczestników do ćwiczeń praktycznych w udzielaniu pomocy poszkodowanym i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia. Instruktorzy techniki jazdy z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin przeprowadzą zajęcia praktyczne z zakresu kierowania pojazdem w trudnych warunkach drogowych.

Zapisy na szkolenie będzie prowadził WORD w Lublinie. Formą zgłoszenia się na szkolenie będzie wypełnienie i przesłanie „Formularza zgłoszeniowego” na adres e-mail, faksem lub osobiście. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne będą na stronie internetowej jak również w biurze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

K.K.