37/33/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

37/33/18/SZP/D

Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie

materiały do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zawiera nieaktualny Załącznik nr 1 do SIWZ "Druk Oferta".)

3. pismo nr SZP-568/18/37-3/MW z dnia 25.05.2018 r. - pytania i odpowiedzi

4. Pismo znak SZP-568/18/37-4/MM z dnia 30.05.2018 r. - zmiana SIWZ

5. Aktualny załącznik nr 1 do SIWZ "Druk Oferta z dn. 30.05.2018 r.

6. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 01.06.2018r.

7. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018/S095-215304 z dn. 05.06.2018r.

8. Pismo znak SZP-568/18/37-7/MM z dnia 08.06.2018 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ

9. Pismo znak SZP-568/18/37-8/MM z dnia 12.06.2018 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ

10. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 12.06.2018r.

11. Pismo znak SZP-568/18/37-10/MM z dnia 25.06.2018 r. - pytanie i odpowiedź do SIWZ

12. Informacja z otwarcia ofert zgodna z art 86 ust. 5 ustawy Pzp

13. pismo nr SZP-568/18/37-19/MM z dnia 20.07.2018 r. - wynik postępowania

14. Ogłoszeni o udzieleniu zamówienia

15.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane)