02/17/18/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

02/17/18/SZP/U

Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3. Pismo znak SZP-24/18/02-01/MM - modyfikacja SIWZ wraz ze wzorem umowy

4. Kopia odwołania z dnia 19.02.2018 r. wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego (pismo znak SZP-24/18/02-03/MM)

5. Pismo znak SZP-24/18/02-17/MM z dnia 02.03.2018r. - zmiana SIWZ wraz z dostosowanym do zmian załącznikiem nr 2 do SIWZ "Wykaz usług"

6. Pismo znak SZP-24/18/02-21/MM z dnia 13.03.2018 r. - zmiana zapisów SIWZ w wyniku uznania odwołania; treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami, zmiana zapisów SIWZ; zmiana terminu składania ofert

7. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przekazane do Ted w dniu 13.03.2018 r.

8. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - nr 2018/S 053-117995 z dn 15.03.2018

9. Pismo znak SZP-24/18/02-23/MM z dnia 21.03.2018 r. - treść zapytań do SIWz z odpowiedziami, zmiana terminu składania ofert

10. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przekazane do Ted w dniu 21.03.2018 r.

11. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 2018/S 058 - 128835 z dn 23 03 2018 r.

12. Kopia odwołania z dnia 23.03.2018 r. wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego (pismo znak SZP-24/18/02-24/MM)

13. Pismo znak SZP-24/18/02-30/MM z dnia 12.04.2018 r. - treść zapytań do SIWZ z odpowiedziami, zmiana terminu składania ofert

14. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przekazane do TED w dniu 12 04 2018 r.

15. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 2018/S 074 - 165324 z dn 17 04 2018 r.

16. Pismo znak SZP-24/18/02-31/MM z dnia 18.04.2018 r. - treść zapytań do SIWZ z odpowiedziami

17. Aktualny wzór umowy

18. Aktualny załącznik nr 1 do wzoru umowy

19. Aktualny załącznik nr 2 do wzoru umowy

20. Załacznik nr 29 do wzoru umowy

21. Pismo znak SZP-24/18/02-34/MM z dnia 24.04.2018 r. - treść zapytań do SIWZ z odpowiedziami

22. Pismo znak SZP-24/18/02-41/MM z dnia 02.05.2018 r. - treść zapytań do SIWZ z odpowiedziami, zmiana terminu składania ofert

23. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przekazane do TED w dniu 02.05.2018 r.

24. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 2018/S 086 - 194030 z dn 04.05.2018 r.

25. Pismo znak SZP-24/18/02-42/MM z dnia 09.05.2018 r. - treść zapytań do SIWZ z odpowiedziami, zmiana terminu składania ofert

26. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przekazane do TED w dniu 09.05.2018 r.

27. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 2018/S 090 - 204682 z dn 12.05.2018 r.

28. Pismo znak SZP-24/18/02-44/MM z dnia 17.05.2018 r. - treść zapytań do SIWZ z odpowiedziami

29. Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 22.05.2018 r.

30. Pismo znak SZP-24/18/02-55/MM z dn. 16.07.2018 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

31. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia