06/56/18/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

06/56/18/SZP/B

Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 23.02.2018 znak SZP-75/18/06-1/SP