"Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012" - Linki - Policja Lubelska

"Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012"

 
 

 

     

 

 

 

      W dniach 23 – 29 stycznia 2011 roku przedstawiciele lubelskiej Policji wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach projektu „Grajmy do jednej bramki – bezpieczne Euro 2012”. Zajęcia odbywały się w siedzibie Jednostki Interwencji Policyjnych w Madrycie (Unidad de Intervención Policial en Madrid). Przedmiotowa jednostka Policji hiszpańskiej (U.I.P) odpowiedzialna jest m.in. za: utrzymanie i przywracanie porządku publicznego, zabezpieczanie masowych imprez sportowych, przejazd kibiców piłki nożnej, zabezpieczanie manifestacji i demonstracji, ochronę VIP, wsparcie pionu kryminalnego podczas operacji policyjnych, konwojowanie nielegalnych emigrantów, a także współpracę z innymi jednostkami podczas zagrożeń terrorystycznych. Wykłady prowadzili funkcjonariusze Policji hiszpańskiej. Celem szkolenia było zapoznanie się z teorią i praktyką w zakresie: planowania i przygotowania zabezpieczenia przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców wysokiego ryzyka, sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa, funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczania imprez sportowych, przejazdów kibiców, taktyki działania Policji hiszpańskiej podczas przywracania naruszonego porządku publicznego oraz procedur policyjnych podczas ataków terrorystycznych.
 
          
    Delegacja miała okazję przyjrzeć się pracy policjantów hiszpańskich podczas zabezpieczenia imprezy sportowej – meczu Primera Division: Real Madrid – Mallorca. Podczas wizyty na stanowisku dowodzenia na stadionie Santiago Bernabeu, przedstawiciele garnizonu lubelskiej Policji spotkali się z dowódcą zabezpieczenia meczu, który zaprezentował taktykę dowodzenia podczas zabezpieczenia imprezy masowej, system monitoringu stadionowego oraz zaplecze techniczne.