Aktualności

KWP: Kolejny dzień konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”

Data publikacji 11.04.2019

Trwa kolejny dzień eliminacji wojewódzkich do konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”. Do II etapu konkursu przystąpiło 5 najlepszych drużyn z pierwszego dnia konkursu. W skład każdej z grup wchodzą: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Najlepsza drużyna będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.

Policjanci zbierają ślady.

We wtorek podczas pierwszego dnia konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019” drużyny funkcjonariuszy pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przystąpiły do sprawdzianu wiedzy teoretycznej. Kolejną konkurencją był sprawdzian wiedzy praktycznej przeprowadzany w formie kazusu dla policjantów dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, techników kryminalistycznych oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą.

Policjanci zbierają ślady w tle radiowóz.

Dzisiaj trwa II etap konkursu, do którego przystąpiło 5 najlepszych drużyn z pierwszego dnia zmagań. Funkcjonariusze z komend w Lublinie, Zamościu, Puławach, Lubartowie i Krasnymstawie mierzą się z kolejnym zadaniem praktycznym. Na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów odbywa się sprawdzian wiedzy zawodowej w zakresie prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

Policjant znaczy ślad.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz  motywowanie ich do doskonalenia  kwalifikacji zawodowych

Policjanci w kombinezonach ochronnych.

Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”, który odbędzie się w dniach od 4 do 6 czerwca b.r. w Szkole Policji w Pile.

K.K.

  • Policjant w kombinezonie zdjęcie ma odwrócone kolory.
  • Policjanci w kombinezonach zbierają ślady.
  • Policjanci w kombinezonach zbierają ślady.
Ładowanie odtwarzacza...