Łęczna: Edukacyjne mikołajki z policjantką - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Łęczna: Edukacyjne mikołajki z policjantką

Data publikacji 06.12.2018

Dziś policjantka w ramach działań profilaktycznych odwiedziła kilka klas Szkoły Podstawowej w Milejowie. Funkcjonariuszka poruszyła tematy związany z cyberprzemocą oraz uczestnikom spotkania wręczyła elementy odblaskowe. Uczniom została również przekazana wiedza z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz konsekwencjach negatywnych zachowań, omówiono środki wychowawcze stosowane przez sądy rodzinne i nieletnich.

W trosce o bezpieczeństwo osób odpowiadających prawnie za popełnione czyny karalne policjantka z Łęcznej spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej w Milejowie. Podczas prelekcji funkcjonariuszka przypomniała zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Policjantka omówiła katalog najczęściej popełnianych przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu. Ponieważ zdarza się, że młodzi ludzie często przy wykorzystaniu komunikatorów i serwisów społecznościowych rozpowszechniają wizerunek innej osoby bez jej zgody, krytykując, ośmieszając czy wyzywając policjantka przytoczyła przepisy regulujące te zasady.  Ponadto została omówiona problematyka zawierania znajomości z nieznajomymi i przemocy rówieśniczej w sieci. Funkcjonariuszka wielokrotnie apelowała aby reagować na czyny niezgodne z prawem i nie być obojętnym.

Aby uzmysłowić uczniom konsekwencje jakie można ponieść za łamanie prawa w Internecie, uczniowie poznali katalog środków wychowawczych, którymi dysponuje sąd rodzinny oraz przekazano wiedzę jakie zachowania stanowią czyn karalny, a jakie przejaw demoralizacji.

Ponadto słuchacze zostali obdarowani przez funkcjonariuszkę elementami odblaskowymi, zasponsorowanymi przez firmę Wirtualne Powiaty. 

I.Z.