KWP: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Data publikacji 03.05.2018

Złożeniem wieńców pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się dzisiejsze uroczystości w Lublinie. Następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin, a w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza święta. Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym. W obchodach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

Dzisiaj obchodzimy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ustanowionej w roku  1791 przez Sejm Czteroletni.  Konstytucja była ustawą zasadniczą I Rzeczypospolitej. Regulowała organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Miała naprawić państwo po rozbiorze z 1772r.

Ustawa Majowa  była  dowodem  wewnętrznej siły naszego narodu i politycznym testamentem niepodległości dla kolejnych pokoleń. Rocznica jej ustanowienia stała się Świętem Narodowym w odrodzonej Rzeczypospolitej.

W Lublinie uroczystości  rozpoczęły się złożeniem wieńców pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin, a później odprawiona została msza święta w Archikatedrze Lubelskiej.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym. W obchodach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji  w Lublinie insp. Robert Szewc.

R.L.R.