Opole Lub.: Policjanci rozmawiali z gimnazjalistami o narkotykach - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Opole Lub.: Policjanci rozmawiali z gimnazjalistami o narkotykach

Data publikacji 18.05.2017

Opolscy policjanci gościli z wizytą w opolskim gimnazjum. Funkcjonariusze spotkali się z młodzieżą, aby uświadomić skutki zażywania narkotyków i dopalaczy oraz wyjaśnić konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań.

Podczas dzisiejszego spotkania policjanci wspólnie z młodzieżą wyjaśniali wpływ narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka oraz zastanawiali się nad mechanizmem uzależnienia od środków odurzających. Jednocześnie funkcjonariusze tłumaczyli kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą łamanie obowiązujących norm prawnych. Funkcjonariusze omówili pokrótce zasady wynikające z ustawy dotyczącej nieletnich oraz tłumaczyli na czym polega rola kuratora. Stróże prawa przestrzegali przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami oraz wyjaśniali, że normy prawne mają za zadanie przede wszystkim ochronę człowieka i jego dóbr przed bezprawnymi atakami.

Dzisiejsze spotkanie wiązało się z nadchodzącym terminem rozpoczęcia wakacji, kiedy młodzi ludzie podejmują różne nieprzemyślane decyzje. Pogadanki, w trakcie których policjanci uświadamiają młodym ludziom istnienie zagrożeń oraz konsekwencje lekkomyślnych zachowań, mają uchronić ich przed różnymi nieprzyjemnościami zarówno zdrowotnymi jak i prawnymi.

E.Ż.