Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne

                     

                     

                     

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023r., poz. 171 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023r. poz. 303).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2023, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Powrót na górę strony