Oferta - Oferty służby/pracy - Policja Lubelska

Oferty służby/pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poszukuje policjanta do pełnienia służby w zespole chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Miejsce pełnienia służby: Lublin, ulica Narutowicza 73, 20-019 Lublin


Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe chemia lub pokrewne z tytułem magistra,

  • umiejętność pracy w zespole

  • dyspozycyjność i samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

  • prawo jazdy (minimum kategoria B) oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu,

  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

Wykonywanie badań i wydawanie opinii kryminalistycznych w specjalności „Badania chemiczne” (po ukończeniu 1,5 rocznego okresu szkolenia) obejmujących:

badania jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych,
 

  • badania: mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł, metali i ich stopów oraz nietypowych śladów,

  • badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji,

  • badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych,

  • uczestniczenie w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń w celu ujawnienia, utrwalenia i zabezpieczenia śladów i dowodów w sposób techniczny i procesowy,

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

telefon 47 811-43-01

lub o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz informacji o przebiegu służby na adres e-mail: laboratorium@lu.policja.gov.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.