„Termomodernizacja zespołu obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów”

 

 

 

 

 

„Termomodernizacja zespołu obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 5 811 403,00 zł,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 5 548 760,00 zł

 

Projektem objęte jest 9 budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Grenadierów. Przedmiotem projektu jest m. in.:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż nowej instalacji co., wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne,

- montaż w instalacji c.w.u. zaworów termostatycznych na cyrkulacji i pomp obiegowych sterowanych czasowo.