Konferencja podsumowująca realizację projektu

     W dniach 6 - 9 września 2016 roku w Zamościu odbyła się konferencja podsumowujaca realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

 

      uroczyste otwarcie konferencji    

Podczas konferencji podsumowana została realizacja projektu, zaprezentowane zostały uzyskane efekty, osiągnięte rezultaty oraz omówiono kierunki dalszej współpracy. Konferencja była również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu a przedstawicielami innych Policji, którzy nie brali udziału w przedsięwzięciu.

Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komend Wojewódzkiej Poliocji w kraju. Ze strony zagranicznej w seminarium uczestniczyli przedstawiciele Narodowej Policji Hiszpańskiej, Biura Policji Kryminalnej Komndy Głównej Policji na Litwie, Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej, generalnej Dyrekcji Policji Bułgarskiej, Zarządu Głównego Policji Państwowej w obwodzie wołyńskim.

 

   uczestnicy konferencji   

Powrót na górę strony