Bezpieczny pościg transgraniczny – szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem

W ramach realizacji projektu zorganizowano szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem obejmujące następujące elementy:

1) Szybki slalom na płycie poślizgowej – ćwiczenie symulujące wyminięcie serii przeszkód nawierzchni o niskiej przyczepności; kursanci uczą się prawidłowej techniki skręcania i kontrolowania toru jazdy, także w razie uślizgów przedniej lub tylnej osi pojazdu. Ćwiczenie jest wykonywane przy prędkości oddającej warunki, które kierowca może napotkać podczas jazdy szosowej.

2) Dynamiczny przejazd zakrętów o zmiennej nawierzchni – uczestnicy, korzystając ze wskazówek trenera, pokonują krętą, skomplikowaną trasę, której fragmenty charakteryzują się bardzo niską przyczepnością (krąg poślizgowy), a kursant uczy się dostosowywać prędkość do warunków jazdy. Ćwiczenia z jazdy szosowej – wykonywane przy znacznych prędkościach, lecz w bezpiecznym otoczeniu ćwiczenia, podczas których uczestnicy zapoznają się z prawidłowym torem jazdy w zakręcie, techniką hamowania oraz przyspieszania; ćwiczenie wykonywane na specjalnym torze do jazdy szosowej.

3) Awaryjna zmiana pasa ruchu – ćwiczenie wykonywane na płycie poślizgowej. Osoby szkolone pod nadzorem trenera uczą się kontrolować poślizgi przedniej, tylnej i obu osi pojazdu powstające w trakcie i po manewrze awaryjnej zmiany pasa ruchu.

4) Jazda po kręgu poślizgowym i wyprowadzanie z poślizgu nadsterownego przez dodanie gazu – podczas ćwiczenia kursanci zapoznają się z techniką kontrolowania poślizgu tylnej osi za pomocą pedału gazu.

5) Kontrolowany obrót samochodu o 360 stopni (tzw. Aaltonen) – kursanci uczą się prawidłowego zachowania w sytuacji poślizgu zakończonego obrotem pojazdu o 360 stopni, zarówno w prawo, jak i w lewo. Ćwiczenie jest wykonywane przy znacznej prędkości i oddaje realne warunki panujące podczas jazdy szosowej w trudnych warunkach.

6) Próba sprawnościowa na czas z użyciem zakrętu o niskiej przyczepności – pierwszy test umiejętności nabytych w trakcie całego szkolenia; ćwiczenie wykonywane przy znacznych prędkościach

7) Próba sprawnościowa na czas z użyciem płyty poślizgowej – drugi test umiejętności nabytych w trakcie całego szkolenia; ćwiczenie wykonywane przy znacznych prędkościach; podczas ćwiczenia kursanci m.in. pokonują serię zakrętów o różnych kątach, wytyczonych między innymi na płycie poślizgowej.

8) Elementy pościgu trans granicznego.

 

szkolenie z bezpiecznej jazdy na torze  szkolenie z bezpiecznej jazdy na torze

szkolenie z bezpiecznej jazdy na torze  szkolenie z bezpiecznej jazdy na torze

 

W szkoleniu wzięło udział łącznie 360 funkcjonariuszy i pracowników policji z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji). Zajęcia odbywały się we wrześniu i w listopadzie 2015 roku. Przez cały czas trwania szkolenia, każdy z jego uczestników miał do dyspozycji indywidualnego instruktora posiadającego uprawnienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauki jazdy techniką specjalną. Szkolenie odbywało się na profesjonalnie przygotowanym placu manewrowym przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

  

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony