Szkolenia językowe z języka angielskiego oraz rosyjskiego

W ramach realizacji projektu zostało zorganizowane specjalistyczne szkolenie językowe, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa policyjnego i związanego z przestępczością oraz wymiarem sprawiedliwości. Szkolenie obejmuje 240 godzin lekcyjnych. Uczestniczy w nim 516 pracowników Komend Wojewódzkich biorących udział w projekcie oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Realizowane jest w grupach dwunastoosobowych.

Uczestnictwo w szkoleniach językowych przyczyniło się do podniesienia umiejętności językowych pracowników Policji, mogących w codziennej służbie kontaktować się z partnerami zagranicznymi, co w konsekwencji wpłynie na efektywność współpracy pomiędzy jednostkami Policji w strefie Schengen. Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego. Udokumentowanie znajomości języka certyfikatem wydanym przez Akredytowane Centrum Egzaminacyjne przełoży się bezpośrednio na poziom rozwoju zawodowego uczestników projektu poprzez wyznaczanie nowych standardów oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Certyfikat to nie tylko dowód na to, że pracownik włada językiem na określonym poziomie, ale że jest również ambitny, wytrwały i skuteczny. Jest to również obiektywne i prestiżowe ukoronowanie zdobytych umiejętności językowych. 

zajęcia językowe  

 

 

 

                                     

 

Powrót na górę strony