Seminarium szkoleniowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 14-19 czerwca 2015 r.

Seminarium szkoleniowe dotyczące przemytu wyrobów akcyzowych oraz przemytu i wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, kradzionych pojazdów, a także przemytu i handlu gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem

 

W dniach 14 – 19 czerwca 2015 roku w Rzeszowie odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące przemytu wyrobów akcyzowych oraz przemytu i wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, kradzionych pojazdów, a także przemytu i handlu gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. W warsztatach uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - partnerzy zaangażowani w realizację projektu, a także zaproszeni goście z Izby Celnej w Przemyślu, III Urzędu Celnego w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz jako eksperci zewnętrzni z Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele firm reprezentujący interesy prawne w zakresie ochrony własności przemysłowej (ekspert Philip Morris International Polska, pracownik ds. bezpieczeństwa Grupy CEDC, ekspert Imperial Tobacco Polska S.A, ekspert Probandi, przedstawiciel Kancelarii Prawnej Grzelka & Wspólnicy reprezentujący interesy prawne firmy L’oréal Paris).

Celem seminarium była wymiana informacji dotyczących: metod działania sprawców, sposobów wykorzystywania przez nich środków transportu, sposobów ujawniania przemytu wyrobów akcyzowych oraz towarów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, rozpoznania szlaków przemytniczych oraz możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Seminarium było również płaszczyzną wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami różnych grup „interesów” to znaczy przedstawicielami instytucji i służb państwowych, przedstawicielami koncernów tytoniowych i alkoholowych, przedstawicieli firm prywatnych. W ramach seminarium odbyła się również wymiana informacji i dotychczasowych doświadczeń w zakresie: struktur grup i szlaków przemytniczych, katalogu zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, poznania zagrożeń związanych z przemytem zwierząt. Udział w seminarium umożliwił nawiązanie kontaktów roboczych pomiędzy instytucjami działającymi pod wspólnym szyldem „zwalczania przestępczości”. Był również kolejnym etapem doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy między innymi w zakresie poznawania nowych technik i sposobów zapobiegania i zwalczania przestępczości.  

W pierwszym i ostatnim dniu szkolenia wśród uczestników przeprowadzono testy wiedzy, których wyniki wskazują na osiągnięcie zakładanych wskaźników w postaci poniesienia poziomu wiedzy.

Powrót na górę strony