Wizyta studyjna w Estonii w ramach projektu "Drugs under control"

   Co-funded by the European Union

W dniach 21 - 23 listopada 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w siedzibie Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej w ramach realizacji projektu “Drugs under control-enhancing European law enforcement capacity against drug trafficing crimes”. Celem wizyty było zapoznanie się z nowymi trendami i metodami działalności oraz możliwościach współpracy ze stroną estońską w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich projektu tj. Komendy Wojewodzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji, Policji Berlińskiej, Generalnej Dyrekcji Policji w Bułgarii oraz Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej.

          

    

A study visit to the headquarters of the Estonian Police and Border Guard Board took place from 21 to 23 November 2022 as part of the implementation of the project 'Drugs under control-enhancing European law enforcement capacity against drug trafficing crimes'. The purpose of the visit was to learn about new trends and methods of activity and the possibilities of cooperation with the Estonian side in the fight against organised drug crime. The meeting was attended by representatives of all partner institutions of the project, i.e. the Regional Police Headquarters in Lublin, the Nadbuzanski Border Guard Unit, the Spanish National Police, the General Inspectorate of the Romanian Police, the Berlin Police, the General Directorate of Police in Bulgaria and the Estonian Police and Border Guard Board, 

Powrót na górę strony