Wizyta studyjna w Bułgarii w ramach projektu "Property under protection"

Co-funded by the European Union

W dniach 24 - 26 października 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w siedzibie Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji Bułgarii, w ramach realizacji projektu “Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”. Celem wizyty było zapoznanie się z nowymi trendami i środkami zapobiegawczymi podejmowanymi przez Policję bułgarską w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszytskich innych instytucji partnerskich projektu tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej,  Narodowej Policji Maltańskiej, Prezydium Policji Słowackiej, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare oraz Generalnej Dyrekcji Policji w Bułgarii.

         

 

        

A study visit to the headquarters of the General National Directorate of Police of Bulgaria took place from 24 to 26 October 2022, as part of the implementation of the project 'Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organised property crime'. The purpose of the visit was to learn about new trends and preventive measures taken by the Bulgarian Police in the fight against organised property crime. The meeting was attended by representatives of all other partner institutions of the project, i.e. the Regional Police Headquarters in Lublin, the Estonian Police and Border Guard Board, the Maltese National Police, the Presidium of the Slovakian Police, the County Police Inspectorate in Satu Mare and the General Directorate of Police in Bulgaria.

 

Powrót na górę strony